"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Giáo dục và Đào tạo (Năm 2006)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 7 văn bản thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo được ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn ban hành Quy định quản lý Nhà nước về công tác Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn.
02-06-2006 Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về chế độ, chính sách và công tác quản lý đối với người được cử đi đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010.
30-05-2006 Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Danh mục, mức chi đào tạo nghề ngắn hạn tại các cơ sở dạy nghề và mức hỗ trợ kèm nghề, giải quyết việc làm tại doanh nghiệp họat động trong các khu công nghiệp Đà Nẵng.
10-04-2006 Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Dự án hỗ trợ đào tạo bậc đại học tại các cơ sở giáo dục trong nước và ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước dành cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
10-04-2006 Quyết định số 31/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
24-02-2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh, bổ sung một số nội dung dự án đào tạo bậc đại học tại các cơ sở trong và ngoài nước cho học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn bằng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 151 ngày 06/09/20054.
15-02-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Đề án Chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các trường trung học cơ sở cho UBND các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,622,627 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner