"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Cải cách hành chính (Năm 2006)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 6 văn bản thuộc lĩnh vực Cải cách hành chính được ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-07-2006 Chỉ thị số 19/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
30-06-2006 Quyết định số 65/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố xử lý văn bản quy phạm pháp luật.
26-06-2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND quận Sơn Trà.
15-05-2006 Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà ban hành Nội quy làm việc của Tổ tiếp nhận và trả kết quả tại UBND quận Sơn Trà.
07-02-2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" tại Văn phòng UBND thành phố.
06-02-2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” tại UBND quận huyện thuộc thành phố Đà Nẵng.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,622,606 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner