"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Khoa học Công nghệ (Năm 2006)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 3 văn bản thuộc lĩnh vực Khoa học Công nghệ được ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-06-2006 Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành “Quy chế quản lý các Chương trình Khoa học và công nghệ của thành phố Đà Nẵng giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010”.
26-05-2006 Quyết định số 51/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt các Chương trình khoa học và công nghệ của thành phố Đà Nẵng giao đoạn từ năm 2006-2010.
05-04-2006 Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,622,654 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner