"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Văn hóa - Du lịch - Thể thao (Năm 2006)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 3 văn bản thuộc lĩnh vực Văn hóa - Du lịch - Thể thao được ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-06-2006 Quyết định số 1228/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Hải Châu ban hành Quy ước mẫu về thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị trên địa bàn tổ dân phố.
25-05-2006 Chỉ thị số 16/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn hóa-văn minh đô thị và tăng cường biện pháp xử lý các hành vi vi phạm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
03-05-2006 Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định tạm thời về quản lý hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,622,687 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner