"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Đất đai - Xây dựng (Năm 2006)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 8 văn bản thuộc lĩnh vực Đất đai - Xây dựng được ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2006 Quyết định số 107/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
19-07-2006 Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 32 Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng.
05-07-2006 Quyết định số 4530/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục thu nợ tiền sử dụng đất có áp dụng giảm nợ đã quy vàng đối với hộ dân được giao quyền sử dụng đất tái định cư.
30-06-2006 Quyết định số 64/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/2006 ngày 22 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục sai phạm, yếu kém, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành luật đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
28-06-2006 Quyết định số 4376/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tính giá đất để thu tiền giao quyền sử dụng đất đối với các hộ không thuộc diện giải tỏa tái định cư.
27-06-2006 Quyết định số 4315/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định giá đất để thu tiền giao quyền sử dụng các lô đất ở loại đường 15m thuộc các Khu dân cư do Ban quản lý DA Quốc lộ 1A và Liên Chiểu - Thuận Phước làm chủ đầu tư.
21-06-2006 Quyết định số 62/2006/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
23-03-2006 Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh, bổ sung mức nợ tiền sử dụng đất đối với các hộ thuộc diện giải tỏa các dự án trên địa bàn thành phố.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,622,637 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner