"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Khiếu nại - Tố cáo  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 9 văn bản thuộc lĩnh vực Khiếu nại - Tố cáo:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-05-2017 Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
11-08-2016 Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
11-08-2016 Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ trong việc phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
13-06-2016 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định chi tiết quy trình giải quyết khiếu nại của tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
07-09-2012 Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
22-10-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu ban hành Quy chế về tổ chức tiếp công dân trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
23-07-2007 Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về trình tự giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ảnh liên quan đến khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố.
18-05-2006 Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành “Quy định về trình tự, trách nhiệm giải quyết công việc cho tổ chức, công dân trong công tác bồi thường thiệt hại, bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
16-02-2006 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy chế về tổ chức tiếp công dân trên địa bàn thành phố.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,524,418 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner