"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Giáo dục và Đào tạo  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 58 văn bản thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-07-2020 Nghị quyết số 304/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức thu học phí, học phí học lại đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý và học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2020 - 2021.
26-05-2020 Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.
11-07-2019 Nghị quyết số 241/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi cụ thể cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
11-07-2019 Nghị quyết số 239/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức thu học phí, học phí học lại đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý và học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2019-2020.
25-03-2019 Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật và các quyết định cá biệt trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành.
19-12-2018 Nghị quyết số 202/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
19-03-2018 Quyết định số 1152/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố công nhận đạt chuẩn Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ năm 2017.
11-08-2016 Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức thu học phí, học phí học lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý năm học 2016 - 2017.
20-06-2016 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn.
11-09-2015 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016.
11-09-2015 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016.
11-09-2015 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện bhiệm vụ năm học 2015-2016.
11-09-2015 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016.
23-09-2014 Quyết định số 6734/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ các văn bản quy định chế độ phụ cấp thu hút đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo công tác tại các xã miền núi và địa bàn khó khăn của UBND thành phố Đà Nẵng.
23-09-2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố hỗ trợ thâm niên đối với giáo viên mầm non đang hợp đồng lao động theo vị trí việc làm tại các trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
12-09-2014 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015.
30-07-2014 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi và bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lí dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
15-04-2014 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố t ổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2013-2014 và tuyển sinh năm học 2014-2015 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
26-08-2013 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014.
26-03-2013 Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,524,450 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner