"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Công nghiệp  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 25 văn bản thuộc lĩnh vực Công nghiệp:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-08-2019 Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về công nhận và quản lý nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
12-08-2019 Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định quản lý tạm trú đối với người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
22-05-2019 Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
14-02-2019 Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trong Khu công nghệ cao thành phố Đà Nẵng.
14-02-2019 Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trong Khu công nghệ cao thành phố Đà Nẵng.
12-02-2019 Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu tiền sử dụng hạ tầng trong Khu công nghệ cao Đà nẵng.
08-08-2017 Quyết định số 4348/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
01-11-2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà Nẵng.
31-10-2016 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định Chính sách Khuyến công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
11-08-2016 Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định Chính sách khuyến công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
11-08-2016 Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nội dung và mức kinh phí hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà Nẵng.
23-12-2015 Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Đà Nẵng” ngành thủ công mỹ nghệ.
09-12-2013 Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 1 của Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 03/7/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước ngoài khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
16-10-2013 Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý, đầu tư xây dựng công trình điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
22-07-2013 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà để ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
25-04-2012 Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng.
12-04-2012 Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
04-04-2012 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường tiết kiệm điện năm 2012 và các năm đến trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
19-09-2011 Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước ngoài khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
24-02-2011 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v khẩn trương tăng cường thực hiện nghiêm túc và triệt để việc tiết kiệm điện năm 2011 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,508,432 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner