"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  An ninh - Trật tự - An toàn xã hội  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 27 văn bản thuộc lĩnh vực An ninh - Trật tự - An toàn xã hội:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2018 Nghị quyết số 218/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 127/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố.
07-12-2017 Nghị quyết số 128/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức hỗ trợ và nguồn kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho các lực lượng dân quân thường trực, bảo vệ dân phố, đội dân phòng và công an viên ở thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
10-08-2016 Quyết định số 5400/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án thực hiện mục tiêu “Không có giết người để cướp tài sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020”.
10-08-2016 Quyết định số 5394/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
10-08-2016 Quyết định số 5393/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chiến lược phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
26-02-2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, tiêu chuẩn và chế độ chính sách đối với lực lượng Dân phòng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
10-12-2015 Nghị quyết số 127/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức hỗ trợ kinh phí thường xuyên cho lực lượng dân phòng và các lực lượng tham gia tuần tra phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
10-10-2014 Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3; Khoản 3, Điều 7 và Khoản 1, Điều 8 Chương III Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định 17/2013/QĐ-UBND ngày 27/05/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng.
10-07-2014 Nghị quyết số 64/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam.
10-07-2014 Nghị quyết số 59/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố điều chỉnh mức trích lại cho các phường, xã từ nguồn thu Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
04-06-2014 Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
27-05-2013 Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
30-11-2012 Quyết định số 9930/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố hướng dãn thi hành quy định về đăng ký và quản lý cư trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
20-11-2012 Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng.
16-11-2012 Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định quản lý tạm trú, lưu trú tại doanh nghiệp đối với chuyên gia nước ngoài làm việc ở các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
26-03-2012 Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
03-12-2009 Quyết định số 9051/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án thực hiện mục tiêu “Không có tội phạm giết người để cướp tài sản” đến năm 2015.
19-11-2009 Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố vận động đóng góp xây dựng Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn 10 phường thực hiện thí điểm tổ chức lực lượng Dân quân thường trực.
12-08-2009 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố chấn chỉnh công tác an ninh trật tự tại các bãi tắm biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
07-08-2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án Đổi mới công tác tuyên truyền vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm và xây dựng mô hình phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến 2015.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,524,303 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner