"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tổng hợp  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 54 văn bản thuộc lĩnh vực Tổng hợp:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-01-2019 Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê.
14-01-2019 Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Chỉ thị số 16/2006/CT -UBND ngày 25/5/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn hóa- văn minh đô thị và tăng cường biện pháp xử lý các hành vi vi phạm trên địa thành phố Đà Nẵng.
26-07-2016 Quyết định số 4993/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triểndoanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
10-12-2015 Nghị quyết số 125/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, công cộng và danh mục các công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2016 của thành phố Đà Nẵng.
23-09-2015 Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng.
09-07-2015 Nghị quyết số 111/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.
10-07-2014 Nghị quyết số 65/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.
27-03-2014 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
23-10-2013 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kế.
09-07-2013 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về công tác quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
27-06-2013 Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi một số điều của Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
27-05-2013 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
05-02-2013 Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.
25-01-2013 Quyết định số 802/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình công tác năm 2013 của UBND thành phố.
21-12-2012 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường hiệu quả công tác lễ tân đối ngoại.
27-08-2012 Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh Quy chế quản lý thông tin liên lạc đối với tàu cá hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.
13-08-2012 Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống thoát nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
05-04-2012 Quyết định số 2551/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển dịch vụ thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020”.
05-04-2012 Quyết định số 2550/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án “Phát triển dịch vụ thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020”.
07-03-2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 113/2002/QĐ-UB ngày 04 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
10,881,091 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner