"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài nguyên - Môi trường  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 45 văn bản thuộc lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-07-2020 Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
16-03-2020 Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ một số Quyết định trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành.
12-12-2019 Nghị quyết số 271/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi: Công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
12-12-2019 Nghị quyết số 268/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
30-07-2019 Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
27-12-2018 Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
01-10-2018 Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
11-07-2018 Quyết định số : 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 26/2005/QĐ-UB ngày 25/02/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế Bảo vệ môi trường các khu công nghiệp và khu chế xuất trên địa thành phố Đà Nẵng.
28-05-2018 Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
07-05-2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
07-05-2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
07-05-2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
21-02-2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với tổ chức, cá nhânkinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ môi trường rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
15-09-2016 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2016 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
13-06-2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi khoản 2, Điều 8 quy định về quản lý, hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
05-01-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
10-12-2015 Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội phường, xã, dưới phường, xã và tổ dân phố, thôn.
19-10-2015 Quyết định số 7720/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng.
02-10-2015 Quyết định số 7242/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thời điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
05-02-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường,quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,508,273 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner