"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Thương mại  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 13 văn bản thuộc lĩnh vực Thương mại:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-03-2019 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 62/2007/QĐ-UB ngày 31 tháng 10 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế phân công trách nhiệm và phối hợp thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng.
20-04-2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về xây dựng, quản lý và chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình xúc tiến mại của thành phố Đà Nẵng.
08-12-2014 Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại thành phố Đà Nẵng.
28-07-2014 Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về xây dựng, quản lý và chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại của thành phố Đà Nẵng.
19-08-2013 Quyết định số 5723/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án Phát triển các khu phố chuyên doanh và trung tâm mua sắm phục vụ du lịch.
18-10-2012 Quyết định số 8551/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại và kích cầu nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.
29-03-2012 Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về Đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
21-02-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng.
17-02-2011 Chỉ thị số 02/CT- UBND của Ủy ban nhân dân thành phố /v tăng cường quản lý sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông và sử dụng điện thoại không dây trên địa bàn thành phgố Đà nẵng.
20-10-2008 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường một số biện pháp chống hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại.
30-01-2008 Quyết định số 1187/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch hành động của thành phố Đà Nẵng thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
31-10-2007 Quyết định số 62/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế Phân công trách nhiệm và phối hợp thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại giữa các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.
19-01-2006 Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế xét thưởng khuyến khích xuất khẩu cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,508,234 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner