"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Lâm nghiệp  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 10 văn bản thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-07-2019 Nghị quyết số 254/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chính sách phát triển rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019-2030.
04-07-2019 Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng.
27-06-2019 Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố đà nẵng.
17-09-2015 Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
30-05-2013 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
26-11-2012 Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 118/2005/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ thành phố Đà Nẵng.
06-09-2012 Quyết định số 7252/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
21-07-2008 Quyết định số 6758/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2008 -2020.
04-04-2006 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường các biện pháp thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy rừng.
06-03-2006 Chỉ thị số 05/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,524,377 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner