"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tư pháp  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 28 văn bản thuộc lĩnh vực Tư pháp:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-10-2019 Chỉ thị số 03/CT -UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian đến trên địa thành phố Đà Nẵng.
28-02-2019 Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
07-10-2013 Quyết định số 6887/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định tiêu chí và cách thức thẩm định hồ sơ thành lập tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
09-09-2013 Quyết định số 6221/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố công bố Danh sách các tổ chức giám định tư pháp và người giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
16-04-2013 Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và cơ chế tài chính của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.
05-03-2013 Quyết định số 1666/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Đà Nẵng.
08-11-2012 Quyết định số 9256/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
05-10-2012 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường công tác quản lý cư trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
09-09-2011 Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 14 và khoản 3 Điều 15 Quy định về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2007.
10-08-2011 Quyết định số 6898/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
21-02-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng.
19-08-2009 Chỉ thị số 10/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
18-05-2009 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp tục thực hiện Đề án thứ 3-212/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ.
22-04-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ ban hành Đề án Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có sự tham gia của cộng đồng trên địa bàn quận Cẩm Lệ giai đoạn 2009 - 2012.
27-02-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại UBND các phường, quận cho các tổ chức hành nghề công chứng và giao thêm việc chứng thực bản sao cho Phòng Tư pháp quận, huyện.
13-02-2009 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
02-10-2008 Quyết định số 8117/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng thành phố Đà Nẵng.
09-07-2008 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
17-04-2008 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012.
09-01-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2008 – 2012.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,508,411 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner