"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Y tế  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 18 văn bản thuộc lĩnh vực Y tế:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-06-2020 Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành thuộc lĩnh vực y tế.
11-07-2019 Nghị quyết số 243/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc thành phố Đà Nẵng.
03-12-2018 Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Y tế do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành.
11-08-2016 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố đầu tư nâng cấp Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu.
10-06-2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 – 2018.
25-11-2015 Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành bổ sung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Đà Nẵng.
25-11-2015 Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành bổ sung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Đà Nẵng.
25-11-2015 Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành bổ sung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Đà Nẵng.
02-04-2015 Quyết định số 8/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành giá dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật trong các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Đà Nẵng.
02-04-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành giá dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật trong các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Đà Nẵng.
02-04-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành giá dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật trong các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Đà Nẵng.
16-11-2009 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
16-10-2009 Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với bác sỹ công tác tại Trạm y tế phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng.
10-03-2008 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm và dịch cúm A (H5N1) ở người.
28-01-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Kế hoạch hành động bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đến năm 2010 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
29-10-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà ban hành Kế hoạch Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động y tế trên địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2010.
14-02-2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Đề án đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010.
09-01-2007 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố việc triển khai tháng hành động vệ sinh tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,508,356 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner