"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Năm 2015 : 107 văn bản.
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội 1 văn bản
 
Bồi thường - Giải phóng mặt bằng 1 văn bản
 
Cải cách hành chính 2 văn bản
 
Chính sách - Xã hội 10 văn bản
 
Công nghiệp 1 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng 9 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo 4 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải 2 văn bản
 
Khoa học Công nghệ 2 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 12 văn bản
 
Lâm nghiệp 1 văn bản
 
Lĩnh vực khác 10 văn bản
 
Nhà ở 1 văn bản
 
Nội vụ 21 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn 1 văn bản
 
Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng 6 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường 4 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí 8 văn bản
 
Tổng hợp 3 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao 2 văn bản
 
Y tế 6 văn bản
 
11,766,175 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner