"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Tất cả các năm : 1403 văn bản.
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội 27 văn bản
 
Bồi thường - Giải phóng mặt bằng 19 văn bản
 
Cải cách hành chính 95 văn bản
 
Chính sách - Xã hội 115 văn bản
 
Công nghiệp 25 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng 121 văn bản
 
Doanh nghiệp 6 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo 58 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải 52 văn bản
 
Khiếu nại - Tố cáo 9 văn bản
 
Khoa học Công nghệ 18 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 110 văn bản
 
Lâm nghiệp 10 văn bản
 
Lĩnh vực khác 75 văn bản
 
Lương thực - Thực phẩm 1 văn bản
 
Nhà ở 13 văn bản
 
Nội vụ 124 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn 49 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc 25 văn bản
 
Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng 69 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường 46 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông 20 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí 99 văn bản
 
Thương mại 13 văn bản
 
Tổng hợp 58 văn bản
 
Tư pháp 29 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao 36 văn bản
 
Y tế 18 văn bản
 
 
Chưa xác định lĩnh vực : 63 văn bản.
11,624,344 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner