"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Tất cả các năm : 1207 văn bản.
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội 26 văn bản
 
Bồi thường - Giải phóng mặt bằng 17 văn bản
 
Cải cách hành chính 91 văn bản
 
Chính sách - Xã hội 92 văn bản
 
Công nghiệp 19 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng 103 văn bản
 
Doanh nghiệp 6 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo 52 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải 45 văn bản
 
Khiếu nại - Tố cáo 9 văn bản
 
Khoa học Công nghệ 13 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 80 văn bản
 
Lâm nghiệp 7 văn bản
 
Lĩnh vực khác 61 văn bản
 
Lương thực - Thực phẩm 1 văn bản
 
Nhà ở 5 văn bản
 
Nội vụ 107 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn 41 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc 22 văn bản
 
Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng 67 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường 38 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông 14 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí 92 văn bản
 
Thương mại 12 văn bản
 
Tổng hợp 52 văn bản
 
Tư pháp 26 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao 33 văn bản
 
Y tế 15 văn bản
 
 
Chưa xác định lĩnh vực : 61 văn bản.
10,695,691 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner