"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2020           Hội đồng nhân dân thành phố           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 21 văn bản do Hội đồng nhân dân thành phố ban hành trong năm 2020:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-07-2020 Nghị quyết số 299/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.
08-07-2020 Nghị quyết số 302/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thành lập tổ dân phố mới trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
08-07-2020 Nghị quyết số 303/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về kết quả giám sát chuyên đề “Công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý và sử dụng các công trình, thiết chếvăn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.
08-07-2020 Nghị quyết số 304/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức thu học phí, học phí học lại đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý và học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2020 - 2021.
08-07-2020 Nghị quyết số 305/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
08-07-2020 Nghị quyết số 306/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, nhiệm vụ công tác đầu tư công 6 tháng cuối năm 2020 và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của thành phố Đà Nẵng.
08-07-2020 Nghị quyết số 307/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thành phố Đà Nẵng.
08-07-2020 Nghị quyết số 308/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất và Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa bổ sung năm 2020 của thành phố Đà Nẵng.
08-07-2020 Nghị quyết số 309/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
22-05-2020 Nghị quyết số : 293/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định miễn thu phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và các công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
22-05-2020 Nghị quyết số 294/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa bổ sung năm 2020 của thành phố Đà Nẵng.
22-05-2020 Nghị quyết số 295/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thành phố Đà Nẵng.
22-05-2020 Nghị quyết số 296/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở.
22-05-2020 Nghị quyết số 297/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
22-05-2020 Nghị quyết số 298/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về một số giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố trong tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát.
13-03-2020 Nghị quyết số 287/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố nGHỊ QUYẾT Thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
13-03-2020 Nghị quyết số 288/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C.
13-03-2020 Nghị quyết số 289/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
13-03-2020 Nghị quyết số 290/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố nghị quyết về việc cho ý kiến chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở.
13-03-2020 Nghị quyết số 291/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thành phố Đà Nẵng.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
11,553,930 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner