"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2020           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 92 văn bản được ban hành trong năm 2020:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2020 Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định khung giá dịch vụ sử dụng Cảng Sông Hàn.
29-12-2020 Quyết định số 45/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
16-12-2020 Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 166/2003/QĐ-UB ngày 15/12/2003, Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 12/02/2007 và Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.
09-12-2020 Nghị quyết số : 327/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định miễn thu phí thăm quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và thăm quan công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
09-12-2020 Nghị quyết số : 343/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thành lập, đặt tên, giải thể tổ dân phố trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, quận Cẩm Lệ và quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
09-12-2020 Nghị quyết số 318/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019.
09-12-2020 Nghị quyết số 319/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021.
09-12-2020 Nghị quyết số 320/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố cho ý kiến về kế hoạch tài chính 5 năm địa phương giai đoạn 2021 - 2025.
09-12-2020 Nghị quyết số 321/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 265/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 208/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của thành phố Đà Nẵng.
09-12-2020 Nghị quyết số 322/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về Kế hoạch đầu tư công năm 2021.
09-12-2020 Nghị quyết số 325/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố bãi bỏ Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt từ nguồn nước tự khai thác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
09-12-2020 Nghị quyết số 331/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
09-12-2020 Nghị quyết số 332/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2021 của thành phố Đà Nẵng; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Khu vực phòng thủ và thao trường huấn luyện của Lữ đoàn 74/TCII mở rộng.
09-12-2020 Nghị quyết số 334/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định các nội dung, mức chi và chế độ hỗ trợ công tác dự phòng nghiện, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
09-12-2020 Nghị quyết số 335/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố kéo dài hiệu lực thi hành Nghị quyết số 195/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về thông qua nâng chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020, áp dụng trong 02 năm 2019 - 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
09-12-2020 Nghị quyết số 336/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
09-12-2020 Nghị quyết số 337/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
09-12-2020 Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc đặt tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020.
09-12-2020 Nghị quyết số 339/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố kéo dài hiệu lực thi hành Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 và Nghị quyết số 161/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về Đề án Sữa học đường giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, áp dụng cho năm học 2020 - 2021.
09-12-2020 Nghị quyết số 341/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định về mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang: 
11,748,126 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner