"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2016           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 88 văn bản được ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2016 Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế Quản lý sử dụng nhà chung cư do Nhà nước đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
20-12-2016 Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
14-12-2016 Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
26-11-2016 Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về việc phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi và công trình đê, kè trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
22-11-2016 Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trợ cấp thường xuyên,đột xuất đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
18-11-2016 Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng.
10-11-2016 Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định quản lý về hoạt động kinh doanh du lịch đường biển quốc tế tại cảng biển khu vực Đà Nẵng.
09-11-2016 Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi và đê, kètrên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
08-11-2016 Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
02-11-2016 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định quản lý an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông lâm thủy sản đã qua chế biến không bao gói sẵn và sản phẩm rau,trái cây, thủy sản nhập vào tiêu thụ tại thành phố Đà Nẵng.
01-11-2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà Nẵng.
31-10-2016 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định Chính sách Khuyến công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
11-10-2016 Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ban hành Biểu giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt và phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch cho các mục đích khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
10-10-2016 Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định chính sách hỗ trợ học nghề đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
03-10-2016 Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBNDvề chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
30-09-2016 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
16-09-2016 Quyết định số 6273/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định tạm thời về tổ chức , quản lý và hoạt động của Trung tâm Văn hoá- Thể thao phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
15-09-2016 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2016 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
07-09-2016 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
29-08-2016 Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung nội dung tại Khoản 2 Điều 5 của Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang: 
11,621,872 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner