"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2015           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 107 văn bản được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2015 Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2016 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
29-12-2015 Nghị quyết số 137/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.
29-12-2015 Nghị quyết số 138/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
28-12-2015 Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng.
23-12-2015 Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Đà Nẵng” ngành thủ công mỹ nghệ.
16-12-2015 Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý cán bộ, công chức phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
15-12-2015 Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND về chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng.
10-12-2015 Nghị quyết số 114/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố phê chuẩn điều chỉnh giảm dự toán ghi thu, ghi chi viện phí năm 2014 và quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2014.
10-12-2015 Nghị quyết số 115/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố Đà Nẵng năm 2016.
10-12-2015 Nghị quyết số 116/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, vỉa hè để sản xuất, kinh doanh, đặt bảng quảng cáo đối với các đường loại 6, loại 7 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
10-12-2015 Nghị quyết số 117/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định đối tượng miễn, giảm phí tham quan tại Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn và công trình văn hoá Bảo tàng Điêu khắc Chăm.
10-12-2015 Nghị quyết số 118/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định tiêu thức phân công cơ quan quản lý thuế đối với doanh nghiệp thành lập mới.
10-12-2015 Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội phường, xã, dưới phường, xã và tổ dân phố, thôn.
10-12-2015 Nghị quyết số 120/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
10-12-2015 Nghị quyết số 121/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt phương án bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Đà Nẵng.
10-12-2015 Nghị quyết số 122/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố đặt tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2015.
10-12-2015 Nghị quyết số 123/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua Đề án Giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
10-12-2015 Nghị quyết số 124/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016.
10-12-2015 Nghị quyết số 125/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, công cộng và danh mục các công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2016 của thành phố Đà Nẵng.
10-12-2015 Nghị quyết số 126/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C của thành phố Đà Nẵng.
Chuyển tới trang:  /6     Số văn bản mỗi trang: 
11,621,853 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner