"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2013           Hội đồng nhân dân thành phố           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 16 văn bản do Hội đồng nhân dân thành phố ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-12-2013 Nghị quyết số 51/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố Đà Nẵng năm 2014.
13-12-2013 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2014.
13-12-2013 Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ năm 2014.
12-12-2013 Nghị quyết số 46/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2012.
12-12-2013 Nghị quyết số 47/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng đối với một số loại phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
12-12-2013 Nghị quyết số 48/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định diện tích nhà ở bình quân khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố Đà Nẵng.
12-12-2013 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố biên chế hành chính và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2014 của thành phố Đà Nẵng.
12-12-2013 Nghị quyết số 50/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố đặt, đổi tên một số đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đợt 2, năm 2013.
11-07-2013 Nghị quyết số 40/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định, điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
11-07-2013 Nghị quyết số 41/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
11-07-2013 Nghị quyết số 42/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố đặt, đổi tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đợt 1, năm 2013.
11-07-2013 Nghị quyết số 43/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.
10-07-2013 Nghị quyết số 39/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu.
01-04-2013 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
01-04-2013 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
01-04-2013 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
11,553,706 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner