"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2013           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 12 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-11-2013 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
23-10-2013 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kế.
16-10-2013 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
03-09-2013 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.
26-08-2013 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014.
22-07-2013 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà để ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
18-07-2013 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 thành phố Đà Nẵng.
29-06-2013 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013.
30-05-2013 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
27-05-2013 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
06-05-2013 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động 3 hơn trong cải cách hành chính trên địa bàn thành phố.
04-03-2013 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
11,553,782 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner