"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Hội đồng nhân dân thành phố           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 17 văn bản do Hội đồng nhân dân thành phố ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-12-2010 Nghị quyết số 102/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố hĐNDVề chương trình giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân thành phố.
03-12-2010 Nghị quyết số 103/2010/NQ- HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015.
03-12-2010 Nghị quyết số 104/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỉ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách mới theo Luật Ngân sách nhà nước.
03-12-2010 Nghị quyết số 105/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ năm 2011.
03-12-2010 Nghị quyết số 106/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố Đà nẵng năm 2011.
03-12-2010 Nghị quyết số 107/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố đặt tên một số đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
02-12-2010 Nghị quyết số 100/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định và điều chỉnh một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
02-12-2010 Nghị quyết số 101/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về biên chế năm 2011 của thành phố Đà nẵng.
02-12-2010 Nghị quyết số 98/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011- 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011- 2015.
02-12-2010 Nghị quyết số 99/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2009.
14-07-2010 Nghị quyết số 95/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010.
14-07-2010 Nghị quyết số 96/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định và điều chỉnh một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
14-07-2010 Nghị quyết số 97/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố đặt tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
13-07-2010 Nghị quyết số 91/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố v/v miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Ban Văn hoá-Xã hội HĐND Thành phố ĐN khoáVII nhiệm kỳ 2004-2011.
13-07-2010 Nghị quyết số 92/NQ- HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận két quả bầu cử bổ sung Trưởng ban Ban VH-XH HĐND Thành phố ĐN khoá VII Nhiệm kỳ 2004-2011.
13-07-2010 Nghị quyết số 93/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó trưởng ban Ban VH-XH HĐND Thành phố ĐN khoá VII Nhiệm kỳ 2004- 2011.
13-07-2010 Nghị quyết số 94/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả bầu cử bổ sung uỷ viên UBND Thành phố ĐN nhiệm kỳ 2004-2011.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
11,553,928 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner