"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 57 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2010 Quyết định số 52/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tỷ lệ thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt năm 2011 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
30-12-2010 Quyết định số 49/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố huỷ bỏ giá thu gom rác thải, quét dọn hầm hàng, quét rửa mặt boong tàu khu vực cảng sông, biển được quy định tại Quyết định số 08/2004/QĐ-UBND ngày 20/01/2004 của UBND thành phố Đà Nẵng.
30-12-2010 Quyết định số 50/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố uBNDVề việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phụ lục và Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng.
29-12-2010 Quyết định số 48/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu cho UBND thành phố quản.
27-12-2010 Quyết định số 47/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v Sửa đổi, bổ sung QĐ 14/2009 quy định về trợ cấp thường xuyên, đột xuất đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn.
20-12-2010 Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 của UBND thành phố Đà Nẵng về chính sách hỗ trợ khó khăn đối với những người ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.
20-12-2010 Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Biểu giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt và phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch cho các mục đích khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
17-12-2010 Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành qui định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
06-12-2010 Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2011, năn đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; tỷ lệ phần trăm(%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương của thành phó Đà Nẵng.
06-12-2010 Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ quyết định số 153 ngày 26/10/2005 của UBND thành phố về phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo một cửa của Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất.
06-12-2010 Quyết định số 9431/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế họach triển khai giải tỏa chợ tự phát trong phạm vi nội thị thành phố.
03-12-2010 Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
29-11-2010 Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy trình xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tịch thu sang công quỹ nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
29-11-2010 Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định quản lý cáp thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
23-11-2010 Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân cấp cho Uỷ ban nhân dân các quận, huyện đóng và cấp thẻ bảo hiểm y tế.
18-11-2010 Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về địa điểm kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
18-10-2010 Quyết định số 7971/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống Thư điện tử thành phố Đà Nẵng.
14-10-2010 Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ quyết định số 165/2005/QĐ-UB ngày 11/11/2005 của UBND thành phố về phê duyệt đề án cải cách hành thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Sở tài nguyên và Môi trường.
14-10-2010 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ quyết định số 89/2005/QĐ-UB ngày 28/7/2005 của UBND thành phố về phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Sở Y tế.
08-10-2010 Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
11,553,896 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner