"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           Hội đồng nhân dân quận Hải Châu           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 5 văn bản do Hội đồng nhân dân quận Hải Châu ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2007 Nghị quyết số 37/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Hải Châu nhiệm vụ năm 2008.
20-12-2007 Nghị quyết số 38/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Hải Châu dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách quận Hải Châu năm 2008.
20-12-2007 Nghị quyết số 39/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Hải Châu phân loại đơn vị hành chính quận Hải Châu.
26-06-2007 Nghị quyết số 34/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Hải Châu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007.
26-06-2007 Nghị quyết số 35/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Hải Châu phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2006.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
11,548,032 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner