"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           Hội đồng nhân dân quận Ngũ Hành Sơn           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 7 văn bản do Hội đồng nhân dân quận Ngũ Hành Sơn ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ngũ Hành Sơn chương trình giám sát năm 2008 của Hội đồng nhân dân quận.
14-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ngũ Hành Sơn nhiệm vụ năm 2008.
14-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ngũ Hành Sơn phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách quận Ngũ Hành Sơn năm 2008.
14-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ngũ Hành Sơn thôi huy động Quỹ Bảo trợ trẻ em trong nhân dân trên địa bàn quận từ năm 2008.
14-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ngũ Hành Sơn cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận Ngũ Hành Sơn khóa III, nhiệm kỳ 2004-2009.
12-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ngũ Hành Sơn phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước quận Ngũ Hành Sơn năm 2006.
12-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ngũ Hành Sơn nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
11,548,165 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner