"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 24 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2007 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Tết Mậu Tý năm 2008.
07-12-2007 Chỉ thị số 22/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
28-11-2007 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.
30-08-2007 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.
29-08-2007 Chỉ thị số 19/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
21-08-2007 Chỉ thị số 18/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn khai thác trái phép, phá hoại các tuyến cáp viễn thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
14-08-2007 Chỉ thị số 17/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
17-07-2007 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ về Bảo vệ dân phố.
04-07-2007 Chỉ thị số 14/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thi hành Luật Công chứng và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
04-07-2007 Chỉ thị số 15/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thi hành Luật Cư trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
18-06-2007 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai Tháng hành động vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người.
11-06-2007 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm và dịch cúm A (H5N1) ở người.
15-05-2007 Chỉ thị số 11/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
14-05-2007 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai Tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007.
16-04-2007 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2007.
13-04-2007 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn giảm nhẹ thiên tại năm 2007.
14-03-2007 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính.
14-02-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn quận Sơn Trà.
14-02-2007 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII.
01-02-2007 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tập trung quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2007 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
11,548,123 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner