"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2006           Ủy ban nhân dân thành phố           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 75 văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2006 Quyết định số 113/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 11/2002/QĐ-UB ngày 25 tháng 01 năm 2002 của UBND thành phố về vay tiền từ Quỹ hỗ trợ cho vay vốn.
30-12-2006 Quyết định số 114/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình hành động của thành phố Đà Nẵng (giai đoạn 2006-2010) thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
27-12-2006 Quyết định số 111/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
27-12-2006 Quyết định số 112/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi Điều 4 Quy chế Tổ chức, hoạt động và cơ chế tài chính của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố.
20-12-2006 Quyết định số 107/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
20-12-2006 Quyết định số 108/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
27-07-2006 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố uBND về công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2006.
19-07-2006 Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 32 Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng.
05-07-2006 Quyết định số 4530/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục thu nợ tiền sử dụng đất có áp dụng giảm nợ đã quy vàng đối với hộ dân được giao quyền sử dụng đất tái định cư.
05-07-2006 Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ các văn bản pháp luật về ưu đãi đầu tư.
03-07-2006 Chỉ thị số 19/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
03-07-2006 Quyết định số 66/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành trong lĩnh vực tư pháp.
30-06-2006 Quyết định số 64/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/2006 ngày 22 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục sai phạm, yếu kém, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành luật đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
30-06-2006 Quyết định số 65/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố xử lý văn bản quy phạm pháp luật.
28-06-2006 Quyết định số 4376/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tính giá đất để thu tiền giao quyền sử dụng đất đối với các hộ không thuộc diện giải tỏa tái định cư.
27-06-2006 Quyết định số 4315/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định giá đất để thu tiền giao quyền sử dụng các lô đất ở loại đường 15m thuộc các Khu dân cư do Ban quản lý DA Quốc lộ 1A và Liên Chiểu - Thuận Phước làm chủ đầu tư.
27-06-2006 Quyết định số 63/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp nhận lao động vào đào tạo nghề và giải quyết việc làm.
21-06-2006 Quyết định số 62/2006/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
21-06-2006 Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành “Quy chế quản lý các Chương trình Khoa học và công nghệ của thành phố Đà Nẵng giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010”.
16-06-2006 Quyết định số 61/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố nâng mức trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên ở xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang: 
11,548,160 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner