"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2006           Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 2 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-06-2006 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang phê duyệt Chiến lược xây dựng gia đình đến năm 2010 của huyện Hòa Vang.
31-05-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hòa Vang.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
11,548,120 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner