"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2006           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 12 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-07-2006 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố uBND về công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2006.
03-07-2006 Chỉ thị số 19/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
02-06-2006 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006-2010) theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng.
31-05-2006 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
25-05-2006 Chỉ thị số 16/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn hóa-văn minh đô thị và tăng cường biện pháp xử lý các hành vi vi phạm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
10-05-2006 Chỉ thị số 14/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ trên địa bàn thành phố.
08-05-2006 Chỉ thị số 12/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố nghiêm cấm chăn nuôi, giết mổ, mua bán gia súc, gia cầm sống trên địa bàn quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà và môt số phường thuộc Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu.
03-05-2006 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố.
04-04-2006 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường các biện pháp thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy rừng.
03-04-2006 Chỉ thị số 08//CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ngăn chặn nghề cào bay và các hoạt động khai thác thủy sản trái phép tại tuyến bờ, tuyến lộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
20-03-2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Chương trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2010 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
06-03-2006 Chỉ thị số 05/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
11,557,881 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner